Várpalota - Palotanet

Látnivalók

Idővonal

 
 

Az inotai róm. kat. templom
AZ INOTAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

A 14. században épült kora gótikus stílusban. Inota városrész egyik legértékesebb műemléke a római katolikus templomban található szentély. A középkori templomról annyit tudunk, hogy Szent Márton tiszteletére szentelték, s belőle a török idők végére már csak a szentély maradt meg. Egy 1747-ből fönnmaradt egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint két oltár található benne. A hívek 1711-ben harangot öntöttek, ezt haranglábra állították föl. Egy Arhold Mátyás nevű birkás - minden bizonnyal bérlő - megépíttette a templomhajót és a tornyot. 1735-ben maga Acsády Ádám püspök szentelte föl. A templom kőből épült, zsindely födte, bejárója fölött pedig torony állt haranggal.
1818-ban már annyira romos a tetőzete, hogy a misemondás felfüggesztésének gondolata is felvetődött. 1844-ben megtörténik a templom renoválása: felépítik a tornyot, majd később felújítják a fából való haranglábat is. Ezt követően még több alkalommal került sor különböző felújításokra.
Tulajdonképpen a templomnak csak egyik részét, még a középkorból megmaradt szentélyét, illetve annak bordáit minősíthetjük igazán műemléknek, amelyben Várpalotának és környékének talán legrégibb kora-gótikus maradványát szemlélhetjük