Várpalota - Palotanet

Látnivalók

Idővonal

 
 

A róm. kat. Templom
A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

"A Szabadság téren, a vár szomszédságában áll a barokk stílusban épült katolikus templom. 1774-1777 között épült. Architektúrája nem emelkedik a vidéki átlag fölé. Hajója 4 boltmezőre oszlik, szentélye fél ötszögű. Harangja az 1743-as évszámot viseli, vagy használtan vették, vagy a 18. századi várbeli kápolnához tartozott. Fölirata: Joseph Berger Goss mich in Raab, 1743. - Szentségtartója 75 kg tömör ezüst, de újabb keletű. 3-3 részes gyóntató szekrényét az 1910 körüli években Sikátori Malauti Ferenc népi faragóművész kőrisfából faragta. A templom ajtóit domborművek díszítik. A templom színes ablaküvegei magyar szenteket ábrázoltak, azonban nagy részük elpusztult a második világháborúban, majd 1957-ben. (Az új ablakok). A sekrestyében finom biedermeier imazsámoly érdemel figyelmet. A templom déli és nyugati falában két föliratos kőtábla található. Az egyik római eredetű szövege hiányos és így megfejthetetlen.
A főbejárat mellett Vásárhelyi András és Tomori Pál palotai tartózkodására találunk utalást: az itteni ferences rendház tagjai voltak. Utóbbi fekete márvány emléktáblájának szövege történelmi jelentőségű adatokkal szolgál.
A római katolikus templom mellett áll Nepomuki Szent János szobra. 1733-ban készült. Fölirata erősen megkopott, s egy része megsemmisült. Bántai kőből faragott, viszonylag jó állapotú, vidéki mesterre valló szobor.
Számos emléktábla örökít meg történelmi eseményeket. Az egyiken a Várpalotára internált lengyel katonák fejezik ki hálájukat a magyarság iránt. Egy másik emléktáblán a Don kanyarban 1943. január 12-én elesett hősökre emlékeznek.
A templomban található egy dombormű és egy szobor a bányászok védőszentje, Szent Borbála tiszteletére."
(Forrás: Szíj Rezső: Várpalota 2000.)