3dRooMaker 2.15 bútortervező látványtervező

Online kézikönyv  Lapszabászat
Raktáraktualizálás (A raktárkészlet frissítése)
Ez a funkció csak abban az esetben használható, ha az optimalizálás
betöltött raktárkészletből történt, ellenkező esetben figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn.
Amennyiben optimalizálás közben a raktárkészlet kiürül, a raktár aktualizálása értelemszerűen nem
lehetséges. Sikeres aktualizálás: A felhasznált táblákat (lásd: információs sor a menüsor alatt, sárga mező) a program törli a raktárkészletből. Abban az esetben, ha több azonos méretű tábla van, a
program csak a felhasznált tábláknak megfelelően csökkenti a darabszámot, majd a táblamaradék adatmezőben maradt adatokat beírja a raktárkészlet adatbázisba.

file image_name : img/338not exists
2