MENU
 Főoldal  Weblap szerkezete

Várpalota helytörténeti adatbázis

Történelem
1960-as évek kutatásai
Az 1960-as évek kutatásai lényegesen módosítják ezeket a véleményeket és addigi ismereteinket. Nagyobb arányú ásatás és falkutatás kezdődött a vár építéstörténetének felderítésére, és ez jelentős eredményeket hozott. Egész palotaegyüttes tárult elő a megbontott falak mögül, amely stílusjegyei alapján jóval korábbi a várnál, már a XIV. században létezett.

Gergelyffy András: Palota és Castrum Palota. = Magyar műemlékvédelem 1967-1968. Bp. 1970. 125-145. és Ld. 49. sz. jegyz.

Kollányi Ferenc: Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis Anno 1397. = Történelmi Tár 1901. 100., 106. és 240. p. (Szíj Rezső Várpalota c. művében 1364-et is említi, ez azonban tévedés. )