MENU
 Főoldal  Weblap szerkezete

Várpalota helytörténeti adatbázis

Történelem
Palota vára első említése
Palota várát pedig az 1445. évi országgyűlés IV. cikkelye említi először, amely elrendeli az 1439 óta épült várak lebontását, öt várral azonban kivételt tesz, s ezek közül az egyik: Castrum Palota.

Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. 3. köt. Bp. 1897. 210. p.

Ennek alapján a Várpalota történetével foglalkozó művek (Faller, Szíj, stb. ) egyeznek abban a véleményben, hogy a vár építését 1440-ben kezdték és 1480 táján fejezték be. Uralkodó bennük az a vélemény is, hogy ezt megelőzően itt aligha volt település, az csak a vár felépülése után keletkezhetett.