MENU
 Főoldal  Weblap szerkezete

Várpalota helytörténeti adatbázis

Történelem
Palota említése
1400-ban.

Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. 3. köt. Bp. 1897. 214. p.

1409-ben51 fordul elő először az oklevelekben