MENU
 Főoldal  Weblap szerkezete

Várpalota helytörténeti adatbázis

Történelem
Kont Miklós
Kont Miklós, az ország egyik legnagyobb birtokosa, az Újlaki család megalapítója, Nagy Lajos legtevékenyebb diplomatája és több hadjáratának vezetője, aki 1356-1367-ig az ország nádora is volt, nemcsak birtokosa lett, hanem családja tartózkodási helyeként is ezt használhatta. Legalábbis erre utal, hogy 1364-ben egy nádori rendeletét is itt keltezte, másrészt ő maga is használta a Palotai nevet és a XIV. századi oklevelek is Palotai Kont-ként említik.

Pannonhalmi Főapátság házi lt. LV. W.

Orsz. Lt. Dl. 7886. V.ö. Mályusz i. m. 334. p. 3024.