MENU
 Főoldal  Weblap szerkezete

Várpalota helytörténeti adatbázis

Történelem
Bátorkő vitatott említés
Egyesek szerint egy 1288-ban kelt oklevél már név szerint is említi castro Bacurku néven, az Erzsébet királyné által kiadott oklevél elemzése azonban egyértelműen igazolja, hogy nem erről a várról van szó.

Békefi Remig i. m. 256. p.; Venczel Gusztáv: Árpád kori új okmánytár 1860-1874. 12. köt. 470. p.