MENU
 Főoldal  Weblap szerkezete

Várpalota helytörténeti adatbázis

Történelem
Péti jobbágyok adója
Tudunk arról, hogy 1354-től 1399-ig hosszú pereskedés folyt egyes birtokrészek és a Pét vizén álló malmok tulajdonjogáért,7 s arról is, hogy Újlaki péti jobbágyai 1488-ban 8 Ft állami adót fizettek.

Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. 3. köt. Bp. 1897. 246. p.