MENU
 Főoldal  Weblap szerkezete

Várpalota helytörténeti adatbázis

Történelem
A péti malmok tulajdonjoga
Tudunk arról, hogy 1354-től 1399-ig hosszú pereskedés folyt egyes birtokrészek és a Pét vizén álló malmok tulajdonjogáért. Kumorovitz i. m. 305. Uo. 185, 270, 304-306, 317. - Mályusz Elemér: Zsigmond-kori oklevéltár. 1. köt. Bp. 1951. 5675 reg.