MENU
 Főoldal  Weblap szerkezete

Várpalota helytörténeti adatbázis

Történelem
A ferences kolostor, 1440
A ferences kolostor, 1440

Az 1400-as években a török hódítás egyre nagyobb méreteket öltött. Hamarosan országunkat is fenyegette, ezért az erős várak építésén kívül a keresztény tudat megerősítése is szükségessé vált. Újlakinak a pápa adott engedélyt arra, hogy palotai birtokán ferences kolostort építtethessen. Az 1440-ben épült kolostor a mai alsóvárosi r. k. temető délkeleti részén állt. A ránk maradt írások szerint virágzó szerzetesi élet volt a rendházban.
A palotai kolostorban élt a Teleki-kódex egyik írója, Sepsiszentgyörgyi Ferenc is. 1520-ban nagy megtiszteltetés érte a salvatorianus rendet, amikor Tomori Pál - a későbbi kalocsai érsek, s a mohácsi ütközet fővezére - megunva a világ állhatatlanságát és hiúságát, közéjük lépett. Szerémújlakon vették fel a kezdők közé, majd az egy év próbaidőt a palotai rendházban töltötte. 1521. december 8-án itt tett szerzetesi fogadalmat.
1533-ban a törökök a ferences kolostort feldúlták és kirabolták. A kolostort néhány hónap múlva kijavították, ismét lakhatóvá tették és 1535-ben újra benépesedett a rendház. Hét misés és hat segítő testvér lakott benne.
Szapolyai János 1537-ben a Podmaniczky testvéreknek ajándékozta a kolostort, akik protestánsok lévén nem nézték jó szemmel annak működését. Az 1543-as török ostrom idején a kolostor már üresen állt. A kolostor a harcok és az idő martaléka lett. A középkorban általában a szerzetesrendek tartottak fent iskolákat. Palota esetében ez csak feltételezhető, ugyanis a ferences rend úgynevezett kolduló rend volt, tagjai általában városokban telepedtek le. Ez a tény bizonyítja Palota város jellegét, de feltételezhetjük, hogy falain belül oktatás folyt. E feltevés annál inkább is helyén való, mivel Palota környékének egy része a veszprémi káptalan tulajdona volt. A kolostori és káptalani iskolákban a szegény gyermekek ingyen tanulhattak, ételt és szállást is ingyen kaptak. Elképzelhető, hogy a palotai ferences kolostorban is volt ilyen iskola. Az oktatás lehetőségének másik bizonyítéka, hogy az 1533-ban Gyulán tartott gyűlés kimondta, hogy "a hazai ferences férfi és női kolostorokban tilos a világiak tanítása ezután..." Tehát a ferences kolostorokban lehetett tanítás 1533 előtt, így a palotaiban is.