MENU
 Főoldal  Weblap szerkezete

Várpalota helytörténeti adatbázis

Történelem
Szalók nemzetség
A honfoglalás után ez a vidék a meghódító seregeket vezető Ősbőnek és fiának: Szalóknak és nemzetségének a birtoka lett. Erre utal a szomszédos (Ősi és Öskü neve és két 1271-ben kelt oklevél,3 amelyek arról szólnak, hogy a Szalók nemzetség tagjai megosztoztak birtokaikon, s mindkét oklevélben említés történik a mai Palota határát képező területről is.

Hazai Okmánytár. 1. köt. Győr, 1865. 40-41. okl. 51-54. p.