MENU
 Főoldal  Weblap szerkezete

Várpalota helytörténeti adatbázis

Történelem
Újlaki Miklós
Az elkobzott várakat és birtokokat - Bátorkő kivételével - hamarosan a hozzá hű Garai- családnak ajándékozta az uralkodó. Bátorkőt azonban I. (Nagy) Lajos király (1342-1382) 1350-ben Miklós pozsonyi ispánnak adományozta. Ez a Miklós ispán a későbbiekben Újlaki, illetve Palotai Kont Miklósnak nevezte magát, és ő lett a később oly nagyhatalmú Újlaki család megalapítója. Az Újlaki és a Garai család nevéhez fűződik Palota és Pápa várának építtetése. A fentebb említett királyi adományozás idején - 1350-ben - a mai Palota vára még nem létezett. Feltehetően ennek a helyén, a Várvölgy déli torkolatában állt az az udvarház, amelyet a történeti források 1397-ben említettek először. Az ekkortájt felépített vár sajátos földrajzi helyzetéből adódóan ellenőrzése alatt tarthatta a Bakony erdői alatt Székesfehérvárról Veszprémbe vivő - római eredetű - utat. Általában a vár keleti szárnyát tartják a legrégebbinek. Feltehetően ezt követte a többi épületrész elkészülte a XIV-XV. század fordulóján.