MENU
 Főoldal  Weblap szerkezete

Várpalota helytörténeti adatbázis

Történelem
Ujlaki Miklós
Ujlaki Miklós (? – ? , 1477. ápr. 16.–nov. 23. között): bosnyák király. Kont Miklós unokájának, ~ László macsói bánnak fia. ~ Lőrinc apja. 1438-tól macsói bán, s négy évtizedes működése alatt a bárók egyik legfontosabb képviselője lett. Albert halála után Ulászló hívei közé tartozott, a várnai csata után országos főkapitány. Mint erdélyi vajda (1444 – 65) Hunyadi Jánossal együtt harcolt a török ellen, később azonban ellene fordult és a Garai – Cillei-ligához csatlakozott, tétlenül szemlélte Hunyadi török elleni harcait. Nagy szerepe volt Hunyadi László kivégeztetésében. 1457-től 1473-ig szlavón bán. V. László halála után visszavonult. Amikor Mátyás Szilágyi Mihályt elfogatta, ~ lett az elégedetlen bárók vezére Szilágyival és Garaival egy ligába tömörülve a koronát Frigyes császárnak ajánlották fel (1459, febr. 17.). A kir. elleni hadjáratban nagy sereggel (1500 – 1500 páncélos és könnyű lovassal) vett részt, később mégis kénytelen volt Mátyás hűségére visszatérni (1459. júl. 30.). Régi befolyását ugyan nem tudta többé visszaszerezni, de megmaradt erdélyi vajdának; macsói és szlavón bánnak. 1465-ben Mátyás felmentette a vajdai tiszt alól, 1465 – 71-ben ozorai bán volt. Mátyás 1471-ben kir. címmel Bosznia kormányzójává nevezte ki, Budán megkoronázták. Jajcán kir. udvart tartott, Raguzához követségeket küldött, pénzt veretett. Azt az álmát, hogy a szlavóniai, macsói bánság és Bosznia egyesítésével nagyobb családi kir.-ságot hozzon létre, 1473-ban Mátyás azzal hiúsította meg, hogy felmentette szlavón báni tiszte alól. Galgócon 1465-ben ferences kolostort alapított. Sírköve Ujlakon fennmaradt. – Irod. Reiszig Ede: Az U.-család (Turul, 1943); Kubinyi András: Die Frage des bosnischen Königtums von N. Ujlaki (Studia Slavica, 1958).