MENU
 Főoldal  Weblap szerkezete

Várpalota helytörténeti adatbázis

Történelem
A település keletkezése
A település keletkezésének idejére ezek a kutatások (megj. 1960-as ásatások megj. bkb) nem derítettek fényt, arra azonban elegendő bizonyítékot szolgáltatnak, hogy kialakulásának a XV. század közepére - második felére helyezését ne tekintsük helytállónak. Ilyen fényűző palota nem állhatott a pusztaságban, olyan udvartartást, annyi tisztségviselőt, szolgát, őrséget stb. kívánt, amely a palota közelében lévő település nélkül elképzelhetetlen. A település régebbi volta mellett szól az is, hogy már 1464 előtt is oppidium, kiváltságos földesúri város. Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. 3. köt. Bp. 1897. 214. p.